Bezpieczeństwo na placu budowy

ostrzeżenieWspółcześnie branża budowlana prężnie się rozwija dzięki czemu pozwala na wprowadzanie wielu innowacyjnych rozwiązań. Budynki stają się coraz trwalsze, odporne na działanie nawet najbardziej ekstremalnych warunków i czynników zewnętrznych. Coraz częściej zachwycają również oryginalną firmą i wysokim poziomem funkcjonalności. Do najbardziej wymagających należy budownictwo specjalistyczne, które musi spełniać szereg ściśle określonych warunków, aby mogło być za takie właśnie uważane.

Budownictwo specjalistyczne jest jedna z gałęzi całego, szeroko rozumianego przemysłu budowlanego. W jego skład wchodzą obiekty wojskowe oraz elektroenergetyczne, budownictwo ziemne i wiele innych. Łatwo zatem można się domyślić, że są to budynki, które muszą spełniać specjalne wymagania. Poszczególne realizacje w tym zakresie obejmują między innymi hangary na samoloty wojskowe, poszczególne bloki elektrowni itp. za każdym razem są to przedsięwzięcia, które wymagają odpowiedniego zaplanowania prac, fachowo wyspecjalizowanych pracowników budowy oraz użycia profesjonalnych maszyn i urządzeń. Są to bowiem inwestycje trudne do wykonania, które wymagają od ludzi odpowiedniego przygotowania. Place budowy w takich przypadkach wyglądają inaczej niż tradycyjnych przypadkach, ponieważ obejmują zdecydowanie większe tereny, na których prace trwają czasami kilkanaście miesięcy lub dłużej.

Warto pamiętać o tym, że podczas trwania prac budowlanych, wszystkim osobom, które realizują przedsięwzięcie musi zostać zapewniona należyta ochrona. Kwestia bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy jest bardzo istotna nie tylko jeśli chodzi o budownictwo specjalistyczne, ale w ogóle o przemysł ciężki, a więc każdą z jego gałęzi. Cały proces budowlany jest uregulowany pod tym względem przepisami, które są zawarte w Prawie budowlanym. W pierwszej kolejności należy zadbać o ogrodzenie placu budowy. Nie można rozpocząć jakichkolwiek robot bez wykonania tej czynności. Jego wysokość jest ściśle określona przepisami i powinna wynosić minimum 1,5 metra wysokości. Wielu budowlańców zapomina o jakości takiego ogrodzenia, przez co bardzo często wątpliwa staje się kwestia zachowania bezpieczeństwa. Ogrodzenie bowiem nie może zagrażać zdrowiu ani tym bardziej życiu ludzi. Kolejną ważna rzeczą w przypadku stawiania ogrodzenia jest jego odległość od poszczególnych obiektów. Koniecznie trzeba uwzględnić strefy, w których z wysokości spadają różnorodne przedmioty. Jeśli uniemożliwia to pobliska zabudowa, która już istnieje, to trzeba zadbać o bezpieczeństwo w jakiś inny sposób, który uchroni ludzi przed spadającymi na ich głowy materiałami budowlanymi. W przypadku prac budowlanych, jakimi jest budownictwo specjalistyczne również trzeba pamiętać o należytym ogrodzeniu, nawet jeśli mamy do czynienia z wykopami. Dotyczy to wykopów, które są głębsze niż 1 metr. Oczywiście jeśli są płytsze, to również należy w odpowiedni sposób je ogrodzić. Stawiając ogrodzenia wokół placu budowy trzeba również uwzględnić miejsce na samochody osób związanych z budową oraz przechowywanie sprzętu, materiałów budowlanych itp. plac budowy jest bowiem wyodrębniona powierzchnią, która powinna być wyłączona z normalnego ruchu miejskiego. W związku z tym należy zadbać o drogi wewnętrzne i doprowadzenie energii elektrycznej do tego miejsca. Wówczas można rozpocząć prace budowlane, które mają szanse przebiegać tak, jak należy.pracownik budowlany

Jeśli jest się pracownikiem budowlanym trzeba pamiętać nie tylko o swoich prawach, ale również obowiązkach, od których zależy zdrowie, a nawet życie. W związku z tym, pracownik jest zobowiązany do udziału w specjalnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach, w których wykonuje swoja prace, a więc na placu budowy. Musi również stosować się do wszelkiego rodzaju poleceń swoich przełożonych, a także wykorzystywać środki ochrony. Dzielą się one na środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Bardzo ważne jest również to, aby w momencie zaobserwowania jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, natychmiast poinformować o tym swoich przełożonych. Ci z kolei powinni zając się zgłoszeniem i w razie konieczności wyłączyć dane miejsce z prac na czas usunięcia awarii. Pracodawca z kolei musi mieć świadomość, że odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na placu budowy.

Budownictwo specjalistyczne współcześnie bardzo się rozwija nie tylko dzięki zaawansowanej technologii, ale również wymaganiom społeczeństwa. Rozwija się każda branża, a wiele z nich potrzebuje specjalnych obiektów, które będą przystosowane do poszczególnych wymagań.