Biura open space – niepraktyczne i głośne?

 

biuro open spaceTrend aranżowania biur w przestrzenie otwarte przybył do nas z Zachodu i szybko zaczął rozprzestrzeniać się w korporacjach, jednak coraz częściej pojawiają się głosy sprzeciwu twierdzące, że open space jest niekorzystne z perspektywy pracowników, narażonych na hałas i będących pod stalą kontrolą bacznych obserwatorów. Okazuje się jednak, że otwarte przestrzenie są maksymalnie efektywne dla samych pracodawców, można więc podejrzewać, że nieprędko znikną z map największych firm nastawionych na stałą komunikację i szybki przepływ informacji. Wybór takiego a nie innego typu pracy uzależnionych jest także od sytuacji lokalowej zwłaszcza, że coraz więcej nowoczesnych obiektów posiada przestronne pomieszczenia, idealnie nadające się do otwartej organizacji pracy.

Wiadomo oczywiście, że w każdej dyskusji przynajmniej część racji leży po każdej ze stron, dlatego też debata wokół open sapce nie powinna być traktowana jako walka pomiędzy różnymi sposobami organizacji pracy. To, czy open space zostanie zastosowana w danej firmie zależy w końcu od wielu czynników, takich jak chociażby liczba pracowników, sposób komunikacji oraz warunki techniczne. W każdej z opcji znaleźć można pewne plusy i minusy, dobrze jednak przyjrzeć się bliżej przestrzeniom otwartym i poznać stanowiska ich zwolenników i przeciwników.

Dynamika rozwoju największych polskich miast bardzo wyraźnie pokazuje, że gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty biurowe. Nowa architektura kreowana jest w oparciu o najnowsze standardy i spełnia najbardziej surowe normy, wzbogacając się jednocześnie o innowacyjne rozwiązania technologiczne, idące z duchem czasu. Niezależnie od tego czy jest to inwestycja w stolicy czy też w nieco mniejszej aglomeracji, stopień zapotrzebowania jest właściwie taki sam. Oferujący lokale  w Poznaniu zachęca przedsiębiorców zrażonych wysokimi czynszami za wynajęcie biura w ścisłym centrum miasta, pozwalając jednocześnie na pracę w otoczeniu nowoczesnych zabudowań, „pracujących” swoją formą na zmianę postrzegania dzielnic oddalonych od środka miasta. To, co jeszcze jakiś czas temu było absolutnie nie do przyjęcia jest dzisiaj normą, przede wszystkim dlatego, że wraz z rozwojem samej branży budowlanej, rozbudowuje się miejska sieć komunikacyjna. Budowanie nowych linii tramwajowych czy też linii metra pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy najodleglejszymi zakątkami miast, dlatego też niezależnie od dzielącego dystansu, zarówno pracownicy jak i klienci mają możliwość swobodnego docierania do miejsca spotkania. Wracając jednak do open space głównym zarzutem co do organizacji pracy jest narażenie pracowników na ciągły hałas. Nieustannie dzwoniące telefony i głośne rozmowy nie tylko mogą dekoncentrować, ale i sprawiać, że po ośmiu godzinach pracy organizm ludzki będzie maksymalnie wyczerpany.

w biurzeChoć open space funkcjonuje w Polsce przynajmniej od lat 80. dopiero teraz można zauważyć większą troskę o komfort pracowników. Zmiany w przepisach oraz zwiększona świadomość pracodawców sprawiła, że aranżacja lokalu uwzględnia najważniejsze normy bezpieczeństwa i komfortu. Faktem jest jednak, że open space sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie pracy zespołowej. Im więcej osób musi pracować przy danym projekcie, tym chętniej pracodawcy decydują się na otwarcie przestrzeni biura. Tego typu działania mają też swój wydźwięk ideologiczny, przede wszystkim dlatego, że najwięksi architekci początków XX wieku postulowali „uwolnienie” pracowników z klaustrofobicznych pomieszczeń będących kwintesencją władzy i dominacji. Na samym początku swojej „kariery” open space organizowane były za pośrednictwem długich rzędów biurek, jednak dzisiaj coraz częściej inwestuje się w boksy, pozwalające na posiadanie nieco więcej prywatności i zapewniające – mimo wszystko – trochę więcej intymności. Otwarte przestrzenie wspierają pracę zespołową, ponieważ poprawiają kulturalną komunikację, zapewniają kontakt pomiędzy pracownikami i pozwalają na szybką wymianę pomysłów, jednak nie wszyscy podzielają zachwyty nad tego typu rozwiązaniami.

Badania przeprowadzane przez naukowców pokazały, że wysoki poziom hałasu demobilizuje i wpływa negatywnie na stan zdrowia pracowników. Nie bez znaczenia jest także brak prywatności, ponieważ open space sprawia, że pojawia się poczucie bycia pod stałą obserwacją. Często też trudno się skoncentrować kiedy dookoła ludzie głośno dyskutują albo wymieniają się poglądami. Na rodzimym podwórku poziom hałasu regulowany jest ustawowo, jednak nie zawsze możliwe jest precyzyjne przestrzeganie wszystkich norm. Faktem jest jednak, że współcześnie mamy zdecydowanie większą wiedzę na temat wpływu hałasu na organizm ludzki, przez co możliwe jest zapobieganie ewentualnym urazom kumulacyjnym, jak dotąd będącym elementem charakterystycznym przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Jakość akustyczna jest niezwykle ważna, dlatego też jest pierwszym czynnikiem branym pod uwagę podczas kreowania otwartych przestrzeni biurowych. Wielu architektów pozostawia jednak swoim odbiorcom pełną dowolność, dlatego też w nowoczesnych biurowcach istnieje możliwość swobodnego łączenia ze sobą mniejszych biur, przebudowywanie wnętrz oraz dzielenia ich na mniejsze elementy. Naukowcy wielokrotnie udowadniali, że poziom hałasu jest w stanie wpływać na ludzkie zachowanie, dlatego też nie tylko sama wydajność jest istotnym zagadnieniem istotnym z punktu widzenia organizacji pracy. Im głośniej jest wokół tym gorzej czuje się pracownik. Nie tylko fizycznie, ale – jak się okazuje – także psychicznie, ponieważ głośne środowisko utożsamiane jest zwykle z niskim statusem w miejscu pracy. Spokój zapewnia więc większy komfort i pozwala na lepsze przywiązanie się do firmy, w której się pracuje.

To czy biuro zostanie zaaranżowane w formę open space uzależnione jest od wielu czynników, dlatego też trudno jednoznacznie ocenić czy są rozwiązaniem dobrym, czy złym. Nie wydaje się jednak, aby w najbliższym czasie miało ono zniknąć z mapy inwestycyjnej największych korporacji i mniejszych przedsiębiorstw, ponieważ dla wielu pracodawców ciągle wydają się być najlepszą opcją działania.