Kruszarki do tworzyw

Kruszarka jest maszyną rozdrabniającą, która wykorzystując proces kruszenia doprowadza do wytwarzania produktu jakim jest kruszywo. Umownie przyjmuje się, że takim procesem mamy do czynienia wówczas, gdy rozdrabniane tworzywo ma średnicę większą nić 1 mm. Gdy taka średnica jest mniejsza to proces nazywa się już mieleniem.

 

Budowa kruszarek

Nie bacząc na jakikolwiek podział tych urządzeń można wyróżnić w nich następujące elementy: korpus, zespół napędowo-transmisyjny, fragmenty kruszące oraz te, które zabezpieczają kruszarkę przed przeciążeniem. Dla wielu firm istotna jest również mobilność tego urządzenia. Przez wzgląd na tę kategorię, maszyny te możemy podzielić na stacjonarne, mobilne na podwoziu gąsienicowym, semistacjonarne oraz semistacjonarne na podwoziu kołowym.

Rodzaje kruszarek

Przez wzgląd na stadia kruszenia możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje tych urządzeń. Należą do nich kruszarka: stożkowa, szczękowa, walcowa i udarowa. Pierwsze stosowane są raczej do drobnego kruszenia. Materiał rozkruszany jest tutaj między dwoma stożkami wewnętrznym i zewnętrznym, przy czym pierwszy jest elementem ruchomym, a drugi stałym. Kruszarki stożkowe generują wartościowy produkt przy jednoczesnym generowaniu małej ilości odpadów. Są one bardzo wydajnymi maszynami, które w łatwy sposób można przystosować do kruszenia nawet najtwardszych materiałów. Niestety nie sprawdza się one przy rozdrabnianiu produktów miękkich czy wilgotnych.

Drugim rodzajem maszyn są kruszarki szczękowe. Te stosowane są zazwyczaj do wstępnego kruszenia produktów, które nie są bardzo podatne na rozdrabnianie. Proces ten odbywa się poprzez zgniatanie, ścinanie, a następnie zaginanie. Do materiałów idealnych dla tego rodzaju maszyn zaliczyć możemy na przykład granit, porfir czy bazalt. Kruszarki szczękowe zbudowane są z dwóch szczęk – stałej i ruchomej – które dokładnie rozdrabniają materiały. Dla pracy całej maszyny istotne jest odpowiednie zoptymalizowanie profili zębowych znajdujących się na szczękach urządzenia. Przez wzgląd na pracę ruchomej szczęki możemy podzielić je również na kruszarki jednorozporowe i dwurozporowe. Maszyny tej kategorii spełniają najwyższe standardy jeśli chodzi o niezawodność i ich wytrzymałość. Podstawowym elementem tego rodzaju kruszarek jest komora, w której dochodzi do kruszenia materiałów. Jej odpowiednio wyliczone wymiary zapewniają drożność całej maszynie. Kruszarki szczękowe znajda doskonałe zastosowanie w żwirowniach, kopalniach, a nawet kamieniołomach. 

Trzecim rodzajem takich urządzeń są kruszarki walcowe. Najczęściej stosuje się je do kruszenia drobnego i średniego. Produkt rozdrabniany jest w nich między dwoma odwrotnie poruszającymi się ciągle walcami. Te mogą być pokryte zębami lub po prostu być płaskie. Kruszarki walcowe idealnie sprawdzają się do kruszenia materiałów małej lub ewentualnie średniej twardości. Najczęściej stosowane są one w przemyśle spożywczym. Wykorzystuje się je do rozdrabniania ziaren zbóż, nasion oleistych roślin, produkcji kasz i płatków lub przemiałowania ziarna.  

Ostatnim już rodzajem maszyn są kruszarki udarowe. Współcześnie stosowane są one do wszystkich rodzajów kruszenia. Rozdrabnianie produktu odbywa się w nich poprzez uderzenie wirującymi elementami ruchomymi, do których zaliczyć możemy na przykład bijaki znajdujące się w dolnej części korpusu, czy młotki ścierające materiał na ruszcie. Niestety takie elementy ulegają szybko ścieraniu, zużywaniu i niszczeniu. Cały proces kruszenia oparty jest bowiem wyłącznie na ich pracy. Kruszarki udarowe pełnią przede wszystkim trzy funkcje. Rozdrabniają, mieszają i suszą obrabiany przez nie materiał. Kruszenie ma w nich charakter bardzo dynamiczny. Najlepiej sprawdzają się przy kruszeniu najtwardszych materiałów, do których możemy zaliczyć granit, bazalt, wapień czy nawet dolomit. Maszyna ta jest zatem idealnym rozwiązaniem dla żwirowni, kopalni, kamieniołomów, przemysłu betoniarskiego, cementowego, a nawet do recyklingu żużlu lub asfaltu. Doskonale wykorzysta je się również w miejscach, gdzie potrzebna jest dobra jakość danego materiału przy jego większej miałkości Z pewnością nie można ich jednak używa

 do skał typu piaskowego lub kwarcowego. Kruszarki udarowe zapewniają niesamowitą wydajność. Ich dodatkową zaletą jest również wysoki stopień redukcji wielkości ziarna. Warto przed zakupem najpierw obejrzeć kruszarki w sieci. Na stronie http://www.emplast.pl/mlynki-kruszarki/wagner-shreder.html możemy zobaczyć wspomniane urządzenia w różnych odsłonach.

Podział kruszarek

Kruszarki możemy również podzielić przez wzgląd na charakter pracy. Wówczas otrzymamy ich dwie kategorie. Pierwsza, czyli kruszarki obciążone w sposób cykliczny, odnosić się będzie do maszyn szczękowych. Druga natomiast, tj. kruszarki obciążone w sposób ciągły do pozostałej reszty.